Ajankohtaista

Muistio Matkailun aamiainen 16.2.2017

16.02.2017

KOKOUKSEN AVAUS

Karelia Expert Matkailupalvelun toimitusjohtaja Jaakko Löppönen.

Aamukahvit - kerran kuukaudessa pidettävä keskusteluhenkinen tilaisuus, jossa pääsee vaikuttamaan. Työstetään muutosta yhdessä!

Osallistujat: 16 henkilöä 13 eri yrityksestä.

KARELIA EXPERTIN YLEISET KUULUMISET

Karelia Expertin toimintaa ja strategia uudistetaan. Painopiste jatkossa KV-markkinoilla sekä kotimaan markkinoilla. Tavoitteena mm. matkanjärjestäjäkaupan ja kansainvälisen toiminnan rakentaminen, kysynnän kasvu ja rakenteiden muutos, jotta kv-kauppa olisi mahdollinen.

Menossa maakunnallinen selvitystyö.

Kasvuohjelman kuulumiset:

Kasvuohjelma aktiivisesti tekee tämän vuoden ajan alueen kansainvälistä markkinointia.

matkanjärjestäjä- ja mediavierailut ja ohjelmien suunnittelu
Kiina workshop toukokuussa
Saksa workshop huhtikuussa

Hanke on saanut yrittäjiltä hyvää palautetta. Yrittäjät ovat kokeneet, että yhdessä tekeminen on tärkeä ja toivovat, että kuulisivat pian, mitkä ovat jatkotoimeenpiteet, kun hanke loppuu. Kootaan ja suunnitellaan yhdessä.

Jos olette kiinnostuneet kasvuohjelman jatkotoimenpiteistä, niin Jaakolle voi laittaa sähköpostilla konkreettisia ehdotuksia jatkosta! jaakko.lopponen@visitkarelia.fi

Linjataan yhdessä, kenen kanssa ja miten toimitaan ja mitä toimenpiteitä toteutetaan. Haetaan rytmiä asioille.
poimitaan hyvät jutut ja kehitetään niitä eteenpäin!

Yhdessä eteenpäin vietäviä asioita ovat myös esim.:

- kulkuyhteydet: Finnair, VR – pienenä toimijana on vaikea vaikuttaa.
- Tapahtumamatkailu – kuinka saadaan tapahtumajärjestäjät ja yritykset kohtamaan toisiaan, niin että saadaan viipymät pidennettyä, saadaan asiakkaat tulemaan tänne uudelleen.

Case Jukola: Seuraavilla aamukahveilla Jukola saa puhevuoron ja mietitään mahdollisuuksia ja yhteistyömalleja yhdessä.

Sidosryhmätyöskentely ja yhteistyö koetaan tärkeäksi.

ESITTEET / PRINTTIMARKKINOINTI

Nykyprinttien tilanne:

- painomäärät on tiputettu alas
- vuosiluvut on otettu pois
- kieliversioita on karsittu pois esim. Joensuun esitteessä
- printillä on oma paikkansa ja sen tulisi palvella kohderyhmää. Mikä on printin rooli jatkossa?

- kaikki esitteet löytyvät Issuusta: www.issuu.com/visitkarelia

Palveluhakemistot / alue-esitteet:

- Joensuu: suomi, saksa ja venäjä
- Pielinen Karjala: suomi ja kielet (saksa, englanti ja venäjä samassa)
- Ilomantsi: suomi ja kielet (saksa, englanti ja venäjä samassa)
- ”Kirkas” Keski-Karjala: suomi ja kielet (saksa, englanti ja venäjä samassa)

Kasvuohjelman puitteissa tehdyt esitteet:

- tuotekatalogi ja majoituskatalogi englanniksi
- imagoesite englanti, saksa, japani, kiina
- Pohjois-Karjalan elämyskartta

Kysymys yrittäjille: Mikä on oman toiminnan näkökulmasta printin tarve?

Kommentit:

- Ei pitäisi tehdä yhtään enemmän esitteitä, kun on tarve.

- Täytyy miettiä mihin tarkoitukseen esitteitä tehdään ja missä jaetaan: markkinointi- vai myyntitilaisuus. Esim. matkamessuilla riittää pienempi esite tai kartta, jossa tärkein info. Hyvin marginaalinen kohderyhmä kysyy kohdennettua esitettä esim. palveluhakemistoa. Myynnillisessä kv-kaupassa tärkeässä roolissa ovat tuotekatalogit ja majoituskatalogit.

- Keski-Karjalan kartta on hyvä ja sopivan kokoinen!

- ryhmämatkaesite esim. eläkeläisjärjestöille on toimiva

- ketä ja millä sisällöllä yritetään palvella? Esim. hotelliasiakas hakee lähinnä ajankohtaista tekemistä. Miten palvellaan asiakkaita paikan päällä? Formaatti – nopeita painoksia, ei kaikki kerralla esille. KV-kauppa rakentuu vuorastaan ihan eri tavalla.

- Esitetuotanto on kallista ja tarvitaan muutosta.

- kaksi erilaista kohderyhmää – toinen tarvitsee printtiä / toinen elää sähköisessä maailmassa. Netin merkitys kasvussa. Kenelle tehdään printtimarkkinointi? Täytyy nyt tehdä valinta, jotta ei olla 10 vuoden päästä samassa tilanteessa. Muutosta tarvitaan.

- tarvittavien esitteiden määrät ovat hyvin pieniä

- Tällä hetkellä erilaisia esitteitä on liian paljon.

- Ilomantsin esitteet menee hyvin.

- Keski-Karjalan esitteet 10 000 ja niitä ei jää, on kaupoissa, rajalla, huoltoasemilla.

- Visuaalisesti täytyy olla ajan tasalla. Ihminen silmäilee asioita nopeasti, yleiskuvaus, kuvat tärkeitä.

Yhteenveto:

Yleistunnettavuuden markkinointi siirretään kokonaan verkkoon. Kohderyhmille ja tapahtumiin tehdään täsmäptintit. Isot yleisesitteet pois. Vaikuttavuus on hyvin marginaalinen, kustannukset nousevat ja jakelutie hankala.

Elämyskartalla todella hyvä vastaanotto ja pitäisi miettiä, miten sitä voidaan kehittää.

Karelia Expertin rooli: PK yleismarkkinointi, imagomarkkinointi. Alueet tekisivät itse oman alueen markkinointia, koska parhaiten osataan. Selkeä roolijako!

Rahoitus: Pohjois-Karjalan kunnat rahoittaisivat tasapuolisesti PK yleismarkkinointia.

Koko alueen puolesta tehdään työtä! Keskitytään maakuntalliseen kokonaisuuteen.

Kysymys yrittäjille: Tarvitaanko Pohjois-Karjalan esitettä?

- Yhtenä vaihtoehtona olisi, että jatkossa imagoesite korvaisi nykyisen Pohjois-Karjalan esitteen

- Pohjois-Karjalan esitettä ei tehdä vuonna 2017

VISITKARELIA.FI SIVUSTON UUDISTAMINEN

Lähtökohta: ”kukaan ei löydä mitään”, sivuilla on liian paljon sisältöä

Uudistetaan VisitKarelia.fi verkkopalvelu kokonaan:

VisitKarelia.fi koko maakunnan Travel Destination! Sukunäköisyys VisitFinlandin sivuston kanssa. Muutetaan visuaaliseksi, tekstien määrä minimiin, sosiaalinen media kärkeen. Karsitaan 2/3 osa pois. Kärkinostot, selkeä profiili. Sesongissa elävää, nojaa kv-markkinointiin
Verkkokauppa nostetaan omaan päädomainiin ja lähtee omalle kauppakaarelle. Uudistus liittyy koko VisitKarelia Salesin omistajapohjan uudistamiseen. Mökkikauppa on ytimessä. Konkreettisempana toimenpiteenä – tehdään yksinkertainen verkkokauppamoduuli, joka palvelee kappaletavarakauppa esim. aktiviteettien myynti pystytään jatkossa ottamaan mukaan, jos aktiviteetillä on selkeä rakenne (pvm, lähtöaika, lähtöpaikka).

Täytyy reagoida ja nopeasti! Verkkoon täytyy panostaa. Täsmäiskuja, esim. tuotekatalogin siirtäminen verkkoon. Yritysten paikka maakunnan tason markkinoinnissa. Omasta aktiivisuudesta kiinni jatkossa lähteekö yritys mukaan. Tarkentuu maaliskuussa, millä tavalla yritykset pääsevät mukana. Maksuton perusnäkyvyys säilyy.

Airbnb:n edustajat ja kuvausryhmä kävivät helmikuussa Pohjois-Karjalassa. Viesti Airnb:ltä: Sisällöntuotanto ratkaisee ja kuvat!

Toimintamallia on tarkoitus hakea maailmalta, miten on palveluita rakennettu muualla, mikä toimii ja mikä ei.

Tarpeet:

Missä mennään globaalisesti, ottaen huomioon paikalliset ominaispiirteet, esim. ikääntyvä yrittäjäkanta. Täytyy olla ihminen, joka koordinoi ja tuottaa sisältöä.
Ominaispiirteiden ja paikallisuuden nostamineen oikealla tavalla esille.
KV puolella paljon haasteita! Matkailukohteilla ei ole esim. englanninkielisiä sivuja tai kielitaitoa.

Takaisin arkistoon