Ajankohtaista

Muistio Matkailun aamiainen 14.3.2017

24.03.2017

MATKAILUN AAMIAINEN 14.3.2017                                                                                               

MUISTIO

Osallistujat  16 henkilöä 14 eri yrityksestä.

KATSAUS VIIME KERTAAN

Karelia Expert keskittyy jatkossa digipuolelle ja maakuntatason markkinointiin. Esitteet tehdään vain kohdennettuna tietylle kohderyhmälle tai tapahtumaan.
Alueelliset esitteet siirtyvät enemmän kuntien ja kaupunkien vastuulle

MYYNTI

Yrittäjiä on pyydetty ketomaan myynnin tilanteesta oman yrityksensä ja kokemuksensa pohjalta sekä nostamaan esille ongelmakohdat. Keskustelussa nousi esille seuraavia asioita:

- sesonkivaihtelut ja niiden tuomat haasteet
- henkilöstöresurssien puute
- viipymän lyheneminen
- viimehetken varaukset
- majoituskapasiteetin riittävyys sesonkiaikoina
- yhteistyön koordinointi ja yhteistyö muiden yrittäjien kanssa
- aktiviteettien puolella myynnin kannattamattomuus yksityisasiakkaille
- myyntityötä pitää tehdä paljon itse
- paikallisten osallistuminen tapahtumiin ja oman alueen palveluiden käyttäminen

Tehtävä yrittäjille:

Tehdään selvitys maakunnan hiljaisimmista viikoista ja mietitään yhdessä, miten voisimme saada lisää myyntiä yhteismarkkinoinnilla.
Tiedon hiljaisesta ajasta voi lähettää Jaakko Löppöselle sähköpostilla
jaakko.lopponen@visitkarelia.fi

KV-KAUPPA

ITB- messut: Jaakko Löppönen edusti Pohjois-Karjalaa messuilla ja osallistui neuvottelutilisuuteen, jossa olivat mukana Karelia Expert, Finnairin, Finavian, VisitFinlandin ja Kontiki. Neuvotteluissa keskusteltiin kv-kaupan jatkosta ja yhteistyöstä seuraaville vuosille. Karelia Expertillä on tarkoituksena solmia Kontikin kanssa monivuotinen yhteistyösopimus, joka avaa ovia myös muille markkinoille. KV-kaupan aikajänteet ovat pitkiä ja vaativat sitoutumista usealle vuodelle.

Kontiki ja Karelia Expert ovat jatkossa Destination Developent Partners – mikä tarkoittaa strategian laatimisen 5 vuoden aikajänteellä, selvitetään osapuolten intressit, määritellään volymit, sovitaan budjetti ja maksajat. Neuvottelut ja selvitystyö on tarkoitus saada valmiiksi kesäkuussa jasopimus olisi voimassa 2022 asti. Mahdollinen takuumyynti tulisi jo kaudelle 2018-2019.

Seuraavalla myyntikerralla Jaakko kertoo enemmän Kontikin toiminnasta ja strategiasta sekä neuvottelujen etenemisestä.

Karelia Expertiä uudistetaan vuoden 2017 aikana. Myyntiin vaikuttaa jatkossa eniten se, että Karelia Expert keskittyy Destination markkinointiin ja asiakkaiden tänne saamiseen. Vuorostaan VisitKarelia Salesille tehdään oma strategia ja muutetaan omistajuutta -> kysyntä ja kauppa sääntelevät myyntiyhtiön toimintaa. Samalla aloitetaan Kv-myynnin tuotannon rakentaminen. Pyritään myymään Destinatiota ja tekemään ”experience” eli kokemuksen myyntiä. Tähän tarvitaan kaikkien panostusta, osaamista ja yhteistä tekemistä.  Esimerkiksi mietitään, mitä tekemistä me voimme tarjota tänne saapuville asiakkaille ja miten saamme ennakkomyynnin tehtyä ajoissa.

Maakunnan selvitystyössä on nostettu esille Venäjä, saksankieliset markkinat, Kiina. -> rakennetaan jatkossa näille markkinoille täsmäiskuja ja tuotetaan siihen työvälineitä esim. verkkopuolelle.

Tärkeitä asioita kv-puolella ovat strateginen eteneminen, kanavat ja työvälineet. Tarvitaan jokaiseen vaiheeseen tukevia toimenpiteitä ja resursseja.

MONI KV-TOIMIJA NÄKEE Suomen potentiaalisena kohteena, mutta volyymit ovat vielä muualla.

Eri vuodenaikoja ja sesonkeja pitäisi kehittää. Mikä on kohderyhmä, mikä on toimintakausi. Saadaanko kaikille vuodenaikoille tehtyä tarjontaa ja tuotteistettua?

KOTIMAA

Pohjois-Karjalan markkinointi matkakohteena. Haasteena: sesongit, maakunnan markkinointi.

Yhteismarkkinointi esim. tapahtumien osalta

Suurin osa matkailijoista tulee Pohjois-Karjalan alueelle kotimaasta ja tarvitaan resurssit sen ylläpitämiseksi. Karelia Expertin yhtiöhallitus halusi muutosta. Maakunnallisesti toiminnassa täytyy olla yhteinen tavoite ja sitä pitäisi tehdä tekemään. Tällä hetkellä yhtiön varat ovat kiinni kuntasopimuksissa eikä ole vapaata markkinointirahaa.

YHTEENVETO

KV-kaupassa myynnin rakentamisessa Karelia Expertillä on iso rooli.

Kotimaan kaupassa Karelia Expertin rooli on enemmän markkinoinnissa.

Yrityksillä on eri tarpeet, joita tulee ottaa huomioon.

Pohjois-Karjalalla on hyvät mahdollisuudet ja pohja lähteä mukaan KV markkinoille
yhdessä näkyminen tärkeä. Kaupan potentiaali on aivan valtava myös kotimaan markkinoilla.
SUOMA kiertueella esimerkiksi kannattaa olla mukana. Tehdään lista, ketkä lähtee mukaan, tehdään suunnitelma ja toteutetaan ensi vuonna porukassa.

Joensuun Jukola

Miten tapahtuma voisi palvella maakunnan matkailua?
Jukolassa n. 17 000 osallistujaa. Heidän lisäksi mukana perheet, sukulaiset, ystävät ja katsojat.
taloudellinen vaikutus alueelle 5 milj. Paljon tehdään vapaaehtoistyönä

Miten voidaan tuoda esille muut tapahtumat ja alueen mahdollisuudet tapahtuman yhteydessä.
Kuinka saadaan infoa esim. treeniporukoille menemään. Mitä muuta tekemistä olisi tarjolla suunnistuksen lisäksi.

Suunnistuksesta matkailutuote: yhteistyö seurojen kanssa, oheistapahtumat. Suurin osa tulee omilla autoilla – mitä nähtävää on matkan varrella. Majoitus.

Näkyvyys paikalisille yrityksille: sähköinen käsiohjelma, mainokset alueella, screenimainokset, yhteistyösopimukset sekä Jukolan viestintäkanavat

Pohjois-Karjalaa esille Jukolassa 2017: Kilpailujen aikana alueella voisi olla paikka, jossa matkailu voisi olla mukana yhtenä kokonaisuutena esim. infon vieressä, teltta tai vastaava -> Sami selvittää, minne voisi saada paikan ja laittaa faktat hinnoista. VisitKarelia lähtee mukaan.

 

 

 

Takaisin arkistoon