Ajankohtaista

Muistio Matkailun aamiainen 23.5.2017

24.05.2017

MATKAILUN AAMIAINEN                                                                                                                   MUISTIO                                                                                                                                  23.5.2017

                                                                                                                                                             CULTURE EDEN IN FINLAND -KILPAILU

www.youredenexperince.com
www.visitfinland.fi/cultureeden

  • Nostetaan “piilossa” olevia kulttuurinmatkailukohteita. Tänä vuonna teemana on kulttuurimatkailu.
  • Hakuaika 31.5.-31.8.2017
  • Osallistua voi vähintään neljän yrityksen / organisaation verkosto
  • Neuvoja ja vinkkejä voi kysyä Soila Palviaiselta / Entra soila.palviainen@entra.fi

MARKKINOINTI

Tilaisuudessa oli esillä Karelia Expertin markkinointisuunnitelma, josta käytiin läpi mm. seuraavia asioita:

1.Uutiskirjeet 

Karelia Expert lähettää vuosittain n. 50 uutiskirjettä eri kohderyhmille. Viestinnän- ja markkinointitehon lisäämiseksi yrityksiltä tarvitaan vinkkejä uutiskirjeisiin.

-> Aamukahveilla sovittiin, että jatkossa Karelia Expert tiedottaa yrityksille lähtevien uutiskirjeiden aikataulusta ja aiheista aikataululla puoli vuotta eteenpäin, jolloin yritykset voivat ehdottaa sisältöä. Esimerkiksi, mökkiuutiskirjeisiin tuodaan tapahtumia, aktiviteetteja ja käyntikohteita eli annetaan syyn tulla alueelle.

2. Myyntitapahtumat

Myyntitapahtuma Valamossa (järj.1/17) – onnistunut kokonaisuus, jossa mukana yritysten ja yhdistysten sihteereitä. Ajankohtana tapahtuman järjestämiselle talvi, jolloin markkinoidaan eniten kesää ja syksyä.

Suoma kiertue – todella hyvä kanava markkinoida palveluita ryhmille, yhdistyksille ja yrityksille. Pohjois-Karjalan yritykset vuosittain mukana omilla tuotteilla.

Matkamessut –kallis tapahtuma hyötyyn nähden. Osa alueista / yrityksistä osallistuu omilla osastoilla. Tämän lisäksi Pohjois-Karjalalla on ollut joka vuosi oma osasto. Ammattilaispäivät nähdään tehokkaana tapana tavata kv-matkanjärjestäjiä. Yleisöpäivien merkitys laskussa. Aamukahveilla on esitetty Karelia Expertin toimesta, että Matka2018 -messuille ei lähdetä alueena mukaan, jos tapahtumaan ei saada erillistä rahoitusta. KV- matkanjärjestäjiä tavataan, kontaktoidaan ja tuodaan alueelle jatkuvasti mm. Matkailun Kasvuohjelma puitteissa, jolloin varoja pystytään hyödyntämään ja kohdistamaan tehokkaammalla tavalla.

3.KV-markkinointi

Kesällä on tulossa useita mediaryhmiä, jotka tarjoavat näkyvyyttä koko alueelle.

Karelia Expert tekee kv-puolella hyvin paljon neuvotteluja ja tiedusteluja. Markkina-alueina Eurooppa, Venäjä, Aasia.

Essi Pennanen ja Anna Jetsu olivat toukokuussa Kiinassa matkailunammattilaisille tarkoitetussa myyntitapahtumassa. Kiinan markkinointia ja tuotantoa varten tarvitaan mm. seuraavia asioita: majoituskapasiteettia bussiryhmille, valmiit paketit vaikka heti tälle kesälle myyntiin, nopea sykli, kiertomatkatuote. Neuvotteluja käynnissä kesälle 2018. Tuotannon käynnistämiseksi tarvitaan yhteisiä markkinointikampanjoita kiinalaisten matkanjärjestäjien kanssa.

Karelia Expert on tehnyt yhteistyösopimuksen Pietarin infon kanssa. Reaaliyhteistyö esim. esitteiden jakelu ja partneruus. Syyskuun Pietarin workshop päivä käynnistetään infotilaisuutena Pietarin matkailuinfon pressikeskuksessa, jossa Pohjoi-Karjala on esillä. Lehdistöä kutsutaan myös workshop tilaisuuteen.

4.Tapahtumamarkkinointi

Miten osamme hyödyntää paremmin alueella järjestettäviä isoja tapahtumia? Onko mahdollista saada viipymää pidennettyä tarjoamalla tapahtumien yhteyteen esim. valmiita paketteja?

5.Markkinointikampanjat

Pohjois-Karjala on mukana valtakunnallisessa Suoman 100syytä.fi -kesäkampanjassa. Pohjois-Karjalasta esillä on 4 teemaa + Valamo ja Ilosaari. Kampanjaa markkinoidaan valtakunnallisella markkinointikampanjalla. Kampanjasivu: www.100syytä.fi

6.Sähköinen markkinointi

Some markkinointi: Digipuoli on ydintekemistä ja tarkoituksena on palkata Karelia Expertille sisällöntuottaja. VisitKarelian nettisivuille tulee elävää sisältöä yritysten Some-kanavista.

Bomban ja Bomba.fi -markkinointi. Destinaation sisällä Bomba nostetaan jatkossa vahvasti esille.

Yhteenveto markkinointisuunnitelmasta käydyn keskustelun pohjalta:

Asioihin tarvitaan nopeampaa reagointia. Tarvitaan yhteinen suunnitelma yritysten kanssa ja yhdessä tekemistä.

Tällä hetkellä kuntien ostospalvelusopimukset ohjaavat paljon Karelia Expertin toimintaa. Esim. määrittävät printtimainonnan ja mihin rahat tulisi kohdistaa. Tähän haetaan ja toivotaan jatkossa muutosta.

Myyntiyhtiön VisitKarelia Salesin toiminta ei rajaudu maakuntarajaan ja yritys tarjoaa palveluita jatkossa koko LakeLand alueelta. Esim. Järvisydämen kanssa on välityssopimus.

Pienyritysten ei kannata ottaa riskiä ja toimia pitkään tappiollisesti. KV-tuotannolle tarvitaan vahvempi pohja. Yhdessä yritysten kanssa päätettävä, mikä on reaalitaso ryhmien koon ja hintatason suhteen. Eri markkinoilla tarvitaan eri hintaisia ja eri laatuisia tuotteita.

Seniorimatkailu sesonkien välissä. Kasvava ala. Tarvitaan kohderyhmille sopivia tuotteita.

Markkinointisuunnitelma ei ole lopullinen vaan toimenpiteitä on tarkoitus käydä läpi ja kehittää. Jokainen yrittäjä voi ehdottaa uusia toimenpiteitä tai kertoa, missä toimenpiteissä haluaa olla mukana.

VERKKOSIVUSTON UUDITUS

Visitkarelia.store – myyntisivusto. Uusi päädomain, jonne tehdään kampanjasivuja, jotka indeksoituvat verkkoon ja sitä kautta haetaan eri sesongeille parempaa näkyvyyttä. Koko ajan myyntikampanjoita esillä eri sisällöillä. Tuotteet, hinnat saatavuudet, paketit.

 -> Pakettien rakentaminen verkkoon erilaisten välineiden kautta. Karelia Expert tuo välineet ja haastaa yrittäjät tuottamaan paketteja ja tuotteita verkkoon!

VisitKarelia.fi – destinaation sivusto, jossa mennään sisältö edellä. Artikkelityyppinen sisältö eli perusinfo, jota Karelia Expert tuottaa. Kaikki muu sisältö on alueiden ja yritysten tuottamaa sisältöä esim. Some -kanavien kautta.

Kuvien ja sisältöjen tuotantoa tehdään yhdessä esim. matkanjärjestäjien kanssa ja hankkeessa.

YHTEENVETO:

Yrittäjille tietoa ajoissa tulevista toimenpiteistä. Esim. uutiskirjeistä.

Yrittäjille tietoa markkinointisuunnitelmasta –> laitetaan aamukahveilla tarkasteltu markkinointisuunnitelma yrityksille. Yritykset kommentoivat, laittavat ehdotuksia ja ilmoittavat, mihin toimenpiteisin haluavat osallistua.

Tuotetarjonnan muuttuminen – rakennetaan paketteja.

Matkamessuille ei lähdetä mukaan.

  • Ehdotuksena, että perustetaan erilaisia pienempiä työryhmiä tekemään ja suunnittelemaan asioita. Syksyllä esim. Aamukahveilla nostetaan tiettyjä aiheita enemmän esille.
  • Vierailuja eri organisaatioista aamukahveille.
  • Tehdään tarkoille kohderyhmille kohdennettuja viestejä yhdessä yrittäjien kanssa

Takaisin arkistoon