Ajankohtaista

Muistio: Matkailun aamukahvit 20.6.2018

11.07.2018

MUISTIO

Tilaisuus: Matkailun aamukahvit
Aika: keskiviikko 20.6.2018 klo 9:00 – 11:00
Paikka: Ravintola Kerubi, Siltakatu 1, 80100 JOENSUU

Paikalla:        
Laura Sutinen, Taito Pohjois-Karjala ry
Hanna Vienonen, Lieksan Vaskiviikko
Ida Käkelä, Joensuun taidemuseo Onni
Ulla Boxberg, Purnuranta Loma-asunnot
Martti Turunen, Purnuranta Loma-asunnot
Marja Lahti, Ilovoltti Oy
Liisa Sorjonen, Ilomantsin kunta
Jaana Valkila, Joensuun kaupunginteatteri
Niina Rintala, Kontiolahden kunta
Jonne Maaninka, Juuan kunta
Hanna Ikonen, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Katja Vuorensyrjä, Metsähallitus
Maija Gylen, Joensuun kaupunginteatteri
Airi Okkonen, Monola-Seura ry
Anton Sutinen, Anton Auttaa
Ulla-Riitta Moilanen, Matkakumpu Oy
Lauri Jänis, Ilomantsin kunta
Kyösti Tuhkalainen, Metsähallitus
Mika Ahonen, GreenStar Hotels Oy
Henna-Riikka Oksman, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Minna Heikkinen, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Ulla Vartiainen, Ilomantsin Museosäätiö
Kaisa Hirvonen, Joensuun Botania Oy
Tuija Rytkönen, Lomakeskus Huhmari
Reetta-Mari Kellokoski, Ilomantsin Museosäätiö
Jaakko Löppönen, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Anna Jetsu, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Jonna Piipponen, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
 

Tilaisuuden aluksi käytiin läpi Karelia Expertin uutta perustehtävää - maakunnallisen matkailukysynnän kasvattamista, jonka indikaattoreina ovat mm. rajanylitykset, mökkimyynti, liikevaihdon kehitys ja se kuinka vahvana / merkittävänä matkailuelinkeino näyttäytyy.

Karelia Expertin toimintaa 2018-2019 rahoittavat kaikki Pohjois-Karjalan kunnat sekä Heinävesi. Omistuspohjan varmistuessa yhtiön suurimpana omistajana on Joensuun kaupunki ja rahoituskauden 2020 valmistelutyö aloitetaan heinäkuun 2018 jälkeen. Kaikista omistajakunnista on nimetty matkailun operatiivisen toiminnan yhteyshenkilö, joka toimii Karelia Expertin kumppanina matkailumarkkinointiin, -neuvontaan ja -viestintään liittyen. Ehdotus: Jokaisen kunnan nettisivuille tulisi ko. henkilön yhteystiedot, näin lisättäisiin tietoisuutta siitä, keneen matkailuun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä. Karelia Expert esittää tätä seuraavassa matkailun operatiivisen toiminnan yhteyshenkilöitten palaverissa syksyllä.

Saatettiin tiedoksi Development Road Map 2018-2022. Karelia Expertin maakunnallinen toimintamalli keskittyy jatkossa matkailun kotimaiseen ja kansainväliseen markkinointiin, maakunnalliseen kehittämistyöhön ja edunvalvontaan. Road Mapissa kuvataan mm. tarvittavia kumppanuuksia (myyntioperaattori sekä kohdekehittämisen kumppanuudet) ja sillä ohjataan matkailun kehitystyötä sekä tuotantojen rakentamista. Tuoteideoina mainittiin mm. jonkin oppiminen, esim. kyläyhteisöön tutustuminen ja ”Karelian Open Homes” – ruokailu pohjoiskarjalaisessa kodissa. Ideoitiin VisitKarelia.fi -sivustolle artikkelia, jossa matkailijoita kannustettaisiin jututtamaan paikallisia. Keskusteluissa mainittiin myös, että bussifirmoille voisi tarjota aktiivisemmin teemamatkoja syksylle.

VISITKARELIA SALES OY:
Karelia Expertin 100 %: sesti omistaman tytäryhtiön, VisitKarelia Sales Oy:n myyntitoiminnot puretaan, liiketoimintasiirroin ja -kumppanuuksin. Karelia Expert julkaisi 13.6.2018 tiedotteen, jossa kerrottiin, että lomamökkien välitysliiketoiminta myydään Lomarengas Oy:lle ja Lomarengas Oy:n tytäryhtiö Villi Pohjola Oy vastaa jatkossa maakunnallisesta yritys- ja ryhmämyynnistä.
Tiedote on luettavissa täällä: http://www.kareliaexpert.fi/2018-06-13/visitkarelian-lomamokit-seka-yritys--ja-ryhmamyynti-lomarenkaalle-ja-villi-pohjolalle/.
Muutokset ovat Karelia Expertin uuden perustehtävän mukaisia ja kysynnän kasvattamisen näkökulmasta isoja asioita. Karelia Expert on aidosti kohteen edustaja ja myyjän yhteistyökumppani, ei enää myynnin kilpailija. Development Road Mapilla on nyt DMC-tasossa kaksi kumppania (Lomarengas ja Villi Pohjola). Muutoksilla ja ko. kumppanuuksilla haetaan kasvua Järvi-Suomen ja Pohjois-Karjalan matkailulle. Kumppanuuksissa on yritys- ja ryhmämyynnin osalta huomioitu mm. isojen kauppojen kantokyky ja mökkimyynnin näkökulmasta keskitetty, maakunnallinen toimintamalli. Kaupankäynnin prosessi on meneillään. Mökkimyynnissä kesäsesonki edetään nykymallilla ja aluevaraamon siirto Lomarenkaalle tapahtuu syys-lokakuussa. Lomarengas järjestää alkusyksystä mökinomistajille infotilaisuuden / -tilaisuuksia. Tulossa on myös yhteistyössä toteutettavia markkinointikampanjoita.

VisitKarelia Salesin osalta huomioitavaa on, että yhtiö säilyy, se ei mene konkurssiin vaan liiketoiminta-alueet purkaantuvat. Karelia Expertillä on matkanjärjestäjäoikeudet ja ne säilyvät, samoin kuin välityssopimukset ja kansainvälisen kaupan mökkikiintiöedustajuus. Karelia Expert järjestää jatkossakin esim. IEK-kiertueita ja voi olla koordinoimassa mm. Matkamessuosallistumisia. Konkreettisesti sitä, ollaanko menossa 2019 Matkamessuille, ei vielä tiedetä. Asiaan palataan syksyllä ja osallistujia pyydettiinkin linjaamaan seuraaville aamukahveille mennessä oma kanta messuosallistumisesta. Myös kuntakentältä tullaan pyytämään kommentit tähän. Kokemus edellisiltä Matkamessuilta on, että Pohjois-Karjalan poissaoloa on ihmetelty. Messuosallistumista kommentoitiin myös, että se on kallista ja vanhanaikaista.

Yritys- ja ryhmämyynnin osalta siirto tapahtuu käytännössä niin, että osa jo tehdyistä kaupoista hoidetaan loppuun VisitKarelia Salesin kautta, osa Villi Pohjolan. Mikään ei siirry / lopu veitsellä leikaten. Aluetuntemuksen osalta ei ole syytä olla huolissaan jatkossakaan, Villi Pohjolan Sisko Hirvonen tuntee alueen ja on jo aloittanut yritysten kontaktoinnin ryhmiin, sopimuksiin ja tuotteisiin liittyen. Toivottiin, että Lomarenkaan ja Villi Pohjolan edustajat pääsisivät osallistumaan aamukahveille syksyllä. Karelia Expert koordinoi tämän.

KOTIMAAN MARKKINOINTI:
Karelia Expert on koonnut maakunnallisen viikko-ohjelman viikoille 26-31. Viikko-ohjelma löytyy suomeksi osoitteesta www.visitkarelia.fi ja englanniksi osoitteesta https://www.visitkarelia.fi/en/Frontpage. Viikko-ohjelma on tulostettavissa netistä ja sen toivotaan tavoittavan mahdollisimman laajalti sekä matkailijat, että paikalliset. Viikko-ohjelmaa on välitetty mm. VisitKarelia Salesin ja Lomarenkaan mökkiasiakkaille ja tähän liittyen Karelia Expert ottaa selvitykseen, miten linkki saadaan jatkossa menemään automaattisesti esim. varausvahvistuksen yhteydessä. Viikko-ohjelma on saanut lämpimän vastaanoton ja sille on toivottu jatkoa. Tarkempi jatkosuunnitelma tehdään syksyllä.

Viikko-ohjelmaankin liittyen VisitKarelia.fi -sivustolle toivottiin ”aktiviteettikarttaa”, josta näkisi mitä missäkin tapahtuu ja on mahdollista tehdä. Tällä hetkellä aktiviteettien sijainnit selviävät varsinaisilta ”tuotekorteilta”. Karttapalvelun mahdollisuus voidaan selvittää sivuston myöhemmissä kehitysvaiheissa. VisitKarelia.fi -sivustolle on tehty kaksi julkkisartikkelia, Oku Luukkaisen ja Saimi Hoyerin artikkelit ovat luettavissa alla olevista linkeistä:

https://www.visitkarelia.fi/fi/Artikkelit-2018/Keski-Karjala/Oku-Luukkainen
https://www.visitkarelia.fi/fi/Artikkelit-2018/Pohjois-Karjala/Saimi-Hoyer

Julkkisartikkeleja on tulossa myöhemmin lisää. Myös muita artikkeleja otetaan vastaan mielellään ja niitä voi lähettää osoitteeseen visitkarelia@visitkarelia.fi. Visitkarelia.fi -sivustot ovat suomeksi, englanniksi, saksaksi ja venäjäksi, mutta kieliversiot ovat sisällöllisesti suomenkielistä suppeammat ja saksankielinen sivu on vielä vanhalla sivupohjalla. Myös kieliversioihin voi lähettää artikkeleja, mutta huom. Karelia Expert ei käännätä tekstiä, eli sen on oltava jo suoraan kohdekielellä.

Maakunnan verkkosivustoista vahvimpia on koli.fi. Karelia Expertin intresseissä on vahvistaa sitä entisestään.

VisitKarelia.fi -logouudistus on työn alla. Todettiin, että aamukahveilla esitetty työversio herättää keskustelua ja ajatuksia, eikä vielä ole valmis, mutta jalostettavissa ja suunta on oikea.

CASE KONTIKI
Kontikin lennot tulevat edelleen Joensuuhun. Kontikin toiveista kysyttäessä kuultiin, että Kontiki haluaa keskittää tekemistä yhden toimijan kanssa. Tuotteitten osalta haetaan personoituja, online-varattavia tuotteita ja esim. luontoaktiviteetteja. Tuotteita tullaan testaamaan ja selvityksessä on myös, millaiset mökit ovat menneet kaupaksi ensimmäisinä ja millä kriteereillä. Tämän jälkeen tiedetään, millaisia uusien välitysmökkien tulisi olla, missä niitten toivotaan sijaitsevan ja voidaan aloittaa mökkihaku yhteistyössä Kontikin kanssa mm. lehdistötiedotteilla / lehti-ilmoituksilla. Lomakylien mökit eivät ole Kontikille ensisijaisia.
 

Matkailun aamukahvit järjestetään seuraavan kerran ti 28.8.2018 teemalla koulutus. Kokouskutsun paikkatietoineen ja asialistoineen lähetämme elokuun alkupuolella. Merkkaathan päivän kalenteriisi jo nyt.

Matkailun aamukahvit on kerran kuukaudessa järjestettävä matkailutoimialan tilaisuus. Tilaisuuksissa työstämme yhdessä alueen matkailustrategiaan liittyviä asioita sekä vaihdamme ajankohtaiset kuulumiset. Kokoontumisten vetäjänä toimii Karelia Expertin toimitusjohtaja Jaakko Löppönen. Käsiteltäviä sisältöjä ovat Pohjois-Karjalan matkailun markkinointi, myynti ja kehittäminen. Edellisten aamukahvien muistiot löytyvät Karelia Expertin nettisivuilta www.kareliaexpert.fi.

Takaisin arkistoon