Ajankohtaista

Muistio: Matkailun aamukahvit 28.8.2018

09.10.2018

MUISTIO

Tilaisuus: Matkailun aamukahvit
Aika: maanantai 28.8.2018 klo 9:00 – 10:30
Paikka: Aurora-talo (Yliopistokatu 2), B-sisäänkäynti, 1. kerros, tila AU101

Paikalla:        
Hanna Ikonen, Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy KETI
Tuukka Arosara, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Henna-Riikka Oksman, Pohjois-Karjalan Osuuskauppa
Tuija Kainulainen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Tarja Kupiainen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Eero Tuomisto, Ilomantsin Matkailuyhdistys ry
Aira Lintunen, Riveria
Ida Käkelä, Joensuun taidemuseo Onni
Niina Vatanen, Kontiolahden kunta
Kati Lipponen, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
Jari Horttanainen, Joensuun kaupunki
Airi Okkonen, Lieksan Matkailuoppaat ry / Suomen Opasliitto ry
Kai-Erik Nyholm, Riveria
Katja Vuorensyrjä, Metsähallitus
Kaisa Nykyri, Riveria
Reetta-Mari Kellokoski, Ilomantsin museosäätiö
Veera Turunen, Joensuun kaupunki
Kyösti Tuhkalainen, Metsähallitus
Jaana Parkkinen, Liperin kunta
Marja Tiittanen, Pohjois-Karjalan Matkailu ry
Mika Ahonen, GreenStar Hotels Oy
Henna Konu, Itä-Suomen yliopisto
Juho Pesonen, Itä-Suomen yliopisto
Raimo Moilanen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Tuija Rytkönen, Lomakeskus Huhmari
Kari Kuisma, Joensuun Meskari Oy / Ollilan tupa
Keijo Koskinen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Raija Ruusunen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Mikko Lahti, Karelia-ammattikorkeakoulu
Lauri Jänis, Ilomantsin kunta
Anton Sutinen, Vaarinkallio
Teppo Tarnanen, Karelia-ammattikorkeakoulu
Mari Karjalainen, Taito Pohjois-Karjala ry
Laura Sutinen, Taito Pohjois-Karjala ry
Anna Jetsu, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Jaakko Löppönen, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Jonna Piipponen, Karelia Expert Matkailupalvelu Oy

 

Matkailun aamukahvit olivat edellisen kerran kesäkuussa ja nyt 28.8. ne järjestettiin koulutusteemalla, esittelyssä Riveria, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Pohjois-Karjalassa matkailun koulutus on vahvalla pohjalla, se lisää elinvoimaa ja edistää työllisyyttä. Koulutusorganisaatioiden esittelyt alempana.

Tilaisuuden aluksi Jaakko Löppönen kertoi Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n ja VisitKarelia Sales Oy:n kuulumisista. Karelia Expertin perustehtävä on Pohjois-Karjalan maakuntaan kohdistuvan matkailukysynnän kasvattaminen, joka sisältää kolme pääotsikkoa: kauppasuhteiden kehittäminen, markkinointi ja edunvalvonta. Karelia Expertin omistusmuutosprosessi etenee suunnitellusti ja sen on aikataulutettu olevan valmis vuoden loppuun mennessä.
1.1.2019 alkaen Karelia Expertin omistajina 14 perusrahoituksen kuntaa (Pohjois-Karjala + Heinävesi), osuus 95,6 % osakkeista.

Karelia Expertin 100 %: sesti omistaman tytäryhtiön, VisitKarelia Sales Oy:n myyntitoiminnot puretaan, liiketoimintasiirroin ja -kumppanuuksin. Huomioitavaa on, että yhtiö säilyy, se ei mene konkurssiin vaan liiketoiminta-alueet purkaantuvat. VisitKarelia Sales Oy poistuu päivittäisestä myynnistä, mutta Karelia Expertin matkanjärjestäjäoikeudet, välityssopimukset ja kansainvälisen kaupan mökkikiintiöedustajuus säilyvät. Lomarengas tulee toimimaan alueella omalla nimellään ja mökinomistajien kannalta merkittävää on, että välityksessä olevat kohteet siirtyvät Lomarenkaan valtakunnalliseen kantaan, jonka kautta ne ovat esillä mm. booking.com-sivustolla, joten myös kansainvälinen näkyvyys kasvaa. Lomarengas järjesti 29.8. infotilaisuuden mökinomistajille.

Yritys- ja ryhmämyynti on siirretty Lomarenkaan tytäryhtiölle Villi Pohjolalle (Wild Nordic), jonka kanssa on solmittu destinaatiotason kumppanuussopimus. Villi Pohjola on uusi vahva toimija alueella ja vastaa yritys- ja ryhmämyynnin operoinnista ja kehittämisestä. Kotimaan kaupan osuus tilastojen mukaan on n. 85 % ja Villi Pohjola auttaa maakuntaa pääsemään mukaan tämän kaupan kilpailuun. Koli on tunnetuin elementti, mutta maakunnassa on paljon muutakin myytävää.

VisitKarelia Destination -hanke työskentelee ulkomaiden suuntaan. Maakunnassa on kesän aikaan vieraillut media- ja matkanjärjestäjäryhmiä, jotka pääkaupunkimatkojen sijaan hakevat luontokokemuksia. Hankkeessa on paljon meneillään ja yrityksiä on hyvin mukana. Hankkeen painopiste tähän saakka on ollut Kiina / Aasia, mutta nyt sitä hajautetaan myös Keski-Eurooppaan ja Venäjälle. Hanke toteutetaan yhdessä mukana olevien yritysten kanssa.

Karelia Expertin henkilöstömuutoksista: Anna Jetsu jäi opintovapaalle 1.9. alkaen ja digipuolta hänen tilallaan hoitaa Karelia Expertin Nurmeksen toimistolta tuttu Kirsi Partanen. Kirsi vastaa mm. nettisivuista ja somemarkkinoinnista. Suunnitelmissa on avata rekry digimarkkinoijan paikasta. Markkina-aluekohtaista toimintasuunnitelmaa päivitetään -> tähän liittyen saa lähettää vinkkejä / ideoita.

Viikko-ohjelmasta on tehty palautekysely, johon vastasi 12 toimijaa. Osa kyselyyn vastanneista pystyi arvioimaan, kuinka monta asiakasta viikko-ohjelma oli heille tuonut. Pienin määrä oli kaksi asiakasta ja suurin 40 asiakasta. Osalle toimijoista henkilömäärän arvioiminen oli vaikeaa, sillä asiakkaat saattoivat löytää tiedon aktiviteeteista useasta eri paikasta. Vastaajista kolme oli maininnut, että viikko-ohjelman kautta ei tullut asiakkaita. Viikko-ohjelmaa varten tehtiin ja kehitettiin myös uusia tuotteita, kuten teatteriopastukset ja Joensuun takuulähtö-kävelykierrokset. 

Yhteenvetona voi todeta, että viikko-ohjelman tekemistä ja sen kehittämistä kannattaa jatkaa. Jatkossa viikko-ohjelman kokoamista, jakelua ja markkinointia tulisi suunnitella jo syksystä alkaen. Ohjelman ensimmäinen versio olisi tarpeen myös julkaista alkuvuonna, tai ihan viimeistään maaliskuussa, jotta siitä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty irti. Viikko-ohjelman jakelua tulisi myös tehostaa.

Viikko-ohjelma on hyvä tapa tiedottaa ja markkinoida.


RIVERIA / AIRA LINTUNEN
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on 13 kunnan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. Koulutusmuotoja ovat ammatilliset tutkinnot ja täydennyskoulutus, oppisopimus, vapaa sivistystyö ja kesäyliopistotoiminta. Riveriassa opiskelee vuosittain yli 17.000 nuorta ja aikuista. Henkilöstöä on noin 800.

Matkailualan koulutusten esittely:
https://kareliaexpert.sharepoint.com/:b:/g/EUfp-BrgsmVEhQM2ziQzZgwB336Axyo9dYZ9DvhdS-OzMw?e=AWGRkV

Koulutusta järjestetään läpi vuoden ja haku on jatkuva. Opiskelijat voivat itse suunnitella opintojaan, on mahdollisuus suorittaa esim. kaksoistutkintoja, tai vain tiettyjä tutkinnonosioita (lyhytkoulutus). Lisäksi ammattitutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Riverialla on halu olla näkyvillä, kiinnostusta olla mukana esim. yhteisissä projekteissa ja kehittää yhteistyötä yritysten kanssa.  

Taitaja2019 -tapahtuma järjestetään Joensuussa 21.-23.5.2019 (Joensuu Areenalla, sen vieressä olevassa jäähallissa, harjoitushallissa sekä niiden piha-alueilla). Tapahtumaan haetaan kumppanuuksia.

Uutuutena tiedoksi työelämäfoorumit.
20.9. järjestettävän työelämäfoorumin kutsu / ohjelma avautuu tästä linkistä: https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/@Bin/174774/ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4foorumi_lopullinen+kutsu+%2B+ohjelma+%28Riveria%29+%282%29.pdf

Keskustelua: Luontoalan ammattitutkintoon liittyen todettiin, että luonto-osaamiselle on kysyntää, sis. mm. ”tuotteita mökin ovelle”. Työssäoppimispaikkoja tarvitaan.
Selvitykseen: Mikä voisi olla kanava, jossa olisi keskitetysti tietoja harjoittelujaksoista ja -paikoista, sekä projekteista, jossa ”kysynnän ja tarjonnan” voisi kohtauttaa?

 

KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU / RAIMO MOILANEN
Karelia-ammattikorkeakoulu on monialainen ammattikorkeakoulu, jonka lakisääteisiä tehtäviä ovat koulutus, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI-toiminta) sekä aluekehitystehtävä. Ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö.

Matkailualan koulutusten esittely: https://kareliaexpert.sharepoint.com/:b:/g/EWlBBfCx6s1KrXHfB06lWSEBT4GD-AW1qwOoRzmYdHCUSQ?e=peD7Dy

Maailman muuttuessa koulutuskin on muuttunut, opintopoluista on mahdollista tehdä aikaisempaa yksilöllisempiä.

Karelia-amk on laajalti mukana hanketoiminnassa (yritysyhteistyö ja hanketoiminta kuvattu linkistä avautuvassa tiedostossa, sivulla 5/5). Yritysyhteistyötä tarvitaan, mutta haasteena on verkostoituminen.

Keskustelua: Matkailualan opiskelijoiden osalta ”mututuntuma” on, että alle puolet jäävät maakuntaan, pois lukien tarjoilupuolen osaajat, joista moni työllistyy täällä. Erä- ja luonto-oppaista suurin osa lähtee Lappiin. Keskusteltiin myös harjoittelujaksoista ja siitä, voisiko TE-toimistot ottaa / saada mukaan harjoitteluasioihin ja tekijöiden löytymiseen.
Selvitykseen: Tuotetestaamiseen liittyen, olisiko kiinnostusta yhteiselle testiryhmälle, joka kävisi tietyn palveluketjun koko rakenteen läpi? Näin saataisiin palautetta aidoilta asiakkailta. KV-puolella VisitKarelia Destination-hanke tuo mielellään alueelle matkanjärjestäjiä pilotoimaan tuotteita.


ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO / JUHO PESONEN
Itä-Suomen yliopisto yksi Suomen suurimmista tiedeyliopistoista. Yliopisto tarjoaa opetusta yli 100 pääaineessa. Tiedekuntia on neljä: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kampukset sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa. Opiskelijoita on noin 15 500, ja yliopisto työllistää 2 500 henkeä.

TMM:n (Tourism Marketing and Management) ja yhteistyömahdollisuuksien (kurssityöt, tilaustyönä tehdyt opintojaksot ja gradut) esittely:
https://kareliaexpert.sharepoint.com/:b:/g/EUK69ZWzR0RMrkJrKEYJY8sBaG43P_rDqDHznWOAXEbTbw?e=0rzMFY

Myös Lapin yliopistossa on matkailun tutkimuskoulutusta. Matkailua voidaan tutkia esim. ilmiönä ja / tai liiketoiminnan näkökulmasta.

Keskustelua: Yritysyhteistyön ja yrittäjyyden konkretisoituminen eri koulutusasteissa. Itä-Suomen yliopistolla on yrittäjätutkimusta, Karelia-ammattikorkeakoululla yrittäjyys on läpileikkaava teema ja Riverialla on mm. NY-nuori yrittäjyys vapaaehtoisena tutkinnanosana.
Selvitykseen: Voisiko kohtauttaa Villi Pohjolan (aktiviteettipuolen DMC-toimija) ja koulutusorganisaation – millaisille tuotteille / aktiviteeteille olisi kysyntää, mitä tarvitaan?
-> onko mahdollista huomioida koulutuksessa?

Pyritään keksimään uusia tapoja toimia, tunnistamaan liiketoimintapaikkoja ja viestitään niistä kehitysyhtiöille. Ei voida olettaa, että kehitysyhtiöt itse tunnistaisivat kaikki kehittämistarpeet.


LIEKSAN MATKAILUOPPAAT RY, SUOMEN OPASLIITTO RY (SAVO-KARJALAN ALUE-EDUSTAJA) / AIRI OKKONEN
Matkailuopasyhdistyksiä on Pohjois-Karjalassa kolme:
Joensuun Matkailuoppaat ry: https://www.suomenopasliitto.fi/fi/alueet/savo-karjala/yhdistykset/11-joensuun-matkailuoppaat-ry
Lieksan Matkailuoppaat ry: https://www.suomenopasliitto.fi/fi/alueet/savo-karjala/yhdistykset/14-lieksan-matkailuoppaat-ry
Nurmes-Valtimo -matkailuoppaat ry: https://www.suomenopasliitto.fi/fi/alueet/savo-karjala/yhdistykset/15-nurmes-valtimo-matkailuoppaat-ry

Kaupunkioppaita voi varata esim. ryhmämatkoille, yritysvieraille ja -asiakkaille tai vaikka osaksi henkilöstön virkistyspäivän ohjelmaa. Kesällä 2018 on järjestetty myös takuulähtöinä opastettuja kävelykierroksia, joilla on ollut hyvin osallistujia. Kävelykierrosten lisäksi kaupunkioppaat järjestävät myös bussi- ja pyöräilykierroksia. He voivat opastaa myös kohteita, Joensuussa esim. Pohjois-Karjalan museo, Taidemuseo jne., tai aiheena voi olla esim. arkkitehtuuri, historia, henkilöhistoria, kulttuuri (ortodoksisuus, karjalaisuus…), ruokaperinne, retkeily, kalastus tms.
Lieksaan on tulossa uutuutena myös draamaopastuksia.

Opastustoiminta on päätoimisena työnä vain pääkaupunkiseudulla.

Joensuun kaupunkiopastusten osalta varauksia on vuodesta 2015 tähän saakka hoitanut VisitKarelia Sales Oy, mutta Salesin toimintojen purkaannuttua selvitetään, kuka hoitaa varaukset jatkossa. Karelia Expertillä ei ole resursseja tähän.

Esittelyjen jälkeen käytiin pienellä porukalla keskustelua Matkamessuista ja mahdollisesta osallistumisesta. Ilomantsi on lähdössä messuille omalla yhdeksän neliön osastolla. Maakuntana lähdettäessä tarvittaisiin enemmän tilaa ja näin ollen kustannukset tulisivat aikaisempien vuosien perusteella olemaan arviolta jopa 20 000 – 30 000 euroa. Keskustelun lopputulemana Pohjois-Karjala ei näillä näkymin ole lähdössä Matkamessuille.

* * * * *

Matkailun aamukahvit on kerran kuukaudessa järjestettävä matkailutoimialan tilaisuus. Tilaisuuksissa työstämme yhdessä alueen matkailustrategiaan liittyviä asioita sekä vaihdamme ajankohtaiset kuulumiset. Kokoontumisten vetäjänä toimii Karelia Expertin toimitusjohtaja Jaakko Löppönen. Käsiteltäviä sisältöjä ovat Pohjois-Karjalan matkailun markkinointi, myynti ja kehittäminen. Edellisten aamukahvien muistiot löytyvät Karelia Expertin nettisivuilta www.kareliaexpert.fi.

Matkailun aamukahvit on loppuvuoden osalta aikataulutettu seuraavasti:  

torstaina 25.10. klo 9-11, Pesälahti (Liperi)
torstaina 22.11. klo 9-11, Pajarinhovi (Kitee)
tiistaina 18.12. klo 9-11

Joulukuun kokouspaikka varmistuu myöhemmin ja tarkemmat kutsut lähetämme lähempänä ko. ajankohtia, mutta merkkaattehan nämä jo nyt kalentereihin.    

Takaisin arkistoon