Ajankohtaista

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen

20.11.2018

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 4.12.2018 kello 12:00 alkaen Hotelli-Ravintola Aadan Koitos-kabinetissa, osoitteessa Kauppakatu 32, 80100 JOENSUU.

Yhtiökokouksessa päätetään suunnatun osakeannin toteuttamisesta.

Yhtiökokouskutsu on julkaistu 20.11.2018 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n internetsivuilla osoitteessa www.kareliaexpert.fi.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 § Kokouksen avaaminen

2 § Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3 § Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4 § Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo

5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

6 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen

7 § Osakeanti: Suunnattu osakeanti rahoitukseen osallistuville kunnille.

8 § Muut käsiteltävät asiat

9 § Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokouksen asialistalla oleviin kohtiin liittyvät aineistot ovat nähtävillä yhtiön päätoimipisteessä osoitteessa Teollisuuskatu 15, 80100 JOENSUU ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 27.11.2018 klo 14.00 mennessä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- sähköpostitse osoitteeseen: jonna.piipponen@kareliaexpert.fi
- puhelimitse numeroon 040 487 4897 (maanantaista perjantaihin klo 8.00-16.00)

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, sähköposti ja puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien asioiden käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Valtuutus koskee yhtä kokousta, jollei valtuutuksesta muuta ilmene.

3. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.


Joensuussa 16.11.2018

Karelia Expert Matkailupalvelu Oy
Hallitus

Takaisin arkistoon